ท่านสามารถสัมผัสกับอาหาร งานหัตถกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอื่นๆของอากิตะได้ โดยการมาสัมผัสกับเหล่าผู้คนที่เกิดและเติบโตในดินแดนที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้เหล่านี้

วางแผนการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว 5 แบบอันเป็นเอกลักษณ์ของอากิตะ


ค้นพบอากิตะ


กิจกรรม