ภาคเหนือจังหวัด

ฮาจิมันไต

八幡平
Share

ท่านสามารถเดิมชมหนองน้ำใหญ่และหมู่บ้านโกะโชคาเคะท่ามกลางทิวทัศน์ใบไม้เปลี่ยนสีอันงดงามได้
และเราขอแนะนำให้ท่านชมใบไม้เปลี่ยนสีระหว่างแช่นำแร่ในหมู่บ้านออนเซ็นฮาจิมันไตที่กระจายอยู่ตามเขาฮาจิมันไตตอนล่างด้วย

รายละเอียดสถานที่
ที่อยู่
คาซึโนะชิ ฮาจิมันไต เซนโบคุชิ (ทะซาวะโกะ)
การเดินทาง
ขับรถประมาณ 1 ชั่วโมงจากคาซึโนะฮาจิมันไตIC
วันหยุดปกติ
(Visitor Center) Early Nov. to Mid-Apr.
MAPCODE
657 336 071*03
เบอร์โทรศัพท์
0186-30-0248

สมาคมผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวโทวาดะฮาจิมันไต
URL
http://www.ink.or.jp/~kankou18/
หมายเหตุ
ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลในช่วงเวลาที่ลงบทความ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีกำหนดในภายหลังได้
แจ้งการใช้งาน

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำของอากิตะ